LENZ LS 100 bekötési rajza
és beállítása a Railroad&Co. programban


LENZ LS 100 bekötési rajza


LENZ LS 100-al vezérelt kitérõ beállítása a Railroad&Co. programban

Általános beállítások

Type - Típus - jelen esetben jobbos szimpla kitérõ
Name - Név - egyedi megnevezés, amennyiben üresen hagyjuk a program automatikusan generál a kapcsolótáblán való elhelyezkedése alapján
Hot Key - közvetlen billentyû - a kitérõhöz hozzárendelhetünk egy karaktert, mely lenyomása a kitérõt az ellentétes helyzetbe állítja
Switchboard - Kapcsolópult neve - annak a kapcsolópultnak a megnevezése, melyen a kitérõ található. (Egyszerre több kapcsolópult is mûködhet szimultán egymás mellett, így nem kell egy pultra felzsúfolni mindent, hanem egységenként szét lehet bontani az asztalt (pl.állomásonként) és csak azt a pultot aktívvá tenni, amelyiken állítani akarunk valamit
Row, Column - Sor, Oszlop - A kitérõ elhelyezkedése a kapcsolópulton

Fizikai beállítások

Digital system - digitális rendszer - jelen esetben LENZ DIGITAL PLUS (a program képes egyszerre több rendszert is kezelni. Lehetõség például van arra, hogy COM1-rõl LENZ-en keresztül vezéreljük a vonatokat, COM2-rõl Uhlenbrock-kal a jelzõket és I/O PCI kártyával a váltókat)
Adress - cím - Az adott redszerben lévõ cím, mely jelen esetben 17-re van állítva (Az LS 100-at bekötés elõtt meg kell címezni.)
Test - teszt - rákattintva leellenõrizhetjük a beállítások helyességét
Output Configuration - Fizikai hozzárendelés - Itt lehet a helyes vágányutat beállítani. Ha a kitérõ ellenkezõleg áll, mint ahogy az ikon szerint kellene, a sárga köröket fel kell cserélni.

Kitételek

Ha ebben a menüben a Check List - azaz ellenõrzõ listára felveszünk valamit, a program az aktuális váltóállítás elõtt ellenõrzi, hogy a felsorolt kitételek nem akadályozzák a mûvelet végrehajtását. Jelen esetben nincs ilyen feltétel.
Lehetséges példa: a kitérõ egyenesbe való állítását ahhoz a feltételhez kötjük, hogy az elõtte lévõ fényjelzõ zöldet mutasson. Ebben az esetben a Check List-re fel kell venni az adott fényjelzõt úgy, hogy a Resticted State mezõben a kitérõ egyenes állást mutasson, a Checked State pontnál pedig zöld jelzés legyen. Tehát, amikor a program azt a parancsot kapja, hogy kitérõ állásból egyenesbe állítsa az adott állítómûvet, ellenõrzi, hogy a felvett fényjelzõ valóban zöldet mutat. Ha igen, akkor végrehajtja az állítást, ha nem akkor nem mozgatja az állítómûvet.