Gyűlnek a mozdonyszín előtt a gépekNürnberg bal oldala már sehol sem hófehér :-)Elkészült az alapozás teljes szélességbenElkészült az összes peronAz utolsó két perontető is csak a beépítésre várjelentősen megnőtt a peronon várakozók számaS-bahn-ra várvaegy szép új Roco szerelvény futott be a 8-as vágányrajobb oldalon még vannak hézagoksorakozóindulás a Fekete erdő feléalul sem sok hiányzik máritt egy kicsit átszabom a hálózatotkorszakok találkozásaA schwarzwaldi rész elkészültkitérők és a vágányok felújítvajelzők, felsővezeték telepítvealapos takarítást is kapottperon és utcai világítás is készült az éjszakai üzemheza hiányzó fák is pótolva lettekhangulatos téli pályaugyanott egy szép új tartályvonattalaz új S-Bahn inga is beüzemelve eddig ez a vágány is ki volt zárva a forgalombólhamarosan a felsővezeték oszlopok is megérkezneka másik oldalon is kevés teendő maradthamarosan megérkeznek a hiányzó lámpák és jelzők isalakul közben Bad Schandau környezete isa középen lévő fehér kopár hegy is a múltéegy szintén új Rheingold szerelvény az új erdő alattkizöldült a természeta folyópart is megújultharsányabb színekitt már csak villamosítani kell majdtél és nyár találkozásaa peront majd meg kell toldani egy kicsitpont az első osztály nem maradhat peron nélkül :-)készült egy kerítés a sínek mögéide is kell még majd perona jelzők már a helyükre kerültekkizöldült a fűtőház környezete isennyire nem lesz dús, még nincs visszaporszivózva a sztatikus fűhamarosan a lakók is megérkeznek