a hetet vágányfektetéssel kezdtemhozzácsaptam még két csonkát a meglévőkhözlecsavaroztam az oszlopok talpaitfeltöltöttem a vágányközöketelkészültek a hiányzó kereszt-tartókvégül a maradék terület is kiferédettGrósz kolléga addig felvillanyozta a házakatés az utcákat issajnos nem mindenhol tökéletes a gyári maszkolásközelít a kész állapothozez is készen áll az éjszakai üzemrerégi parkolóház új köntösbenjöhetnek parkolni az autósokesti fénybenkicsit kozmetikázunk majd mégfásítva lett a vágányok közötti területa vonatok is visszaköltöztek"földközelből" nézvevisszaköltözött a Porsche szerelvény ishelyükre kerültek a jelzők itt isemeletes Regio indulásra készenS-bahn megálló a háttérbenelől még a város újjáépítésre váregyik Balázs elkészített, másik Balázs elültette őketösszkép fentrőlösszkép lentrőlPorsche szalon alapozásafasor a másik oldalról nézveNürnberg keleti bejárata immár kész állapotbanPálfalvi Balázs újabb négyzetmétereket zöldítettitt is elfogytak a kopár részeksok új fa is felkerülta másik oldalról nézve (2)hangulatos hegyvidék lettvissza a téli tájhozígy fest a másik oldalról40 négyzetméterugyanott esti fényárban